Sistem, bir bütün olarak entegre çalışmasının yanında kurumun özel projesi ile entegre edilerek kullanılır. Çok kullanıcılı ortama göre dizayn edildiğinden izin verilen yetkiler dahilinde sınırlamalarının yanında her yapılan işin kimin tarafindan yapıldığı izlenir. İstenildiği kadar para birimi ile çalışır.

Tek Düzen Muhasebe Sistemi

Muhasebe ile ilgili Mali Tablolar, Resmi Defterler, Finansal Analizler, Masraf ve Kar Merkezlerine göre Gelir/Giderin İzlenmesi ve merkezlerin performansının ölçülmesi sonucu kurumların daha verimli ve etkin bir şekilde yönetimini sağlar.

Çek – Senet Sistem

Kurumun kendine veya müşterilerine ait çek ve senetlerinin detaylı olarak izlenmesini sağlar. Muhasebe entegrasyonu işlem anında veya onaya bağlı gerçekleşir.

Cari Modülü

Karar organlarının ihtiyaç duydugu bilgilere ulaşır.

Fatura Sistemi

Parametrik bir sistem olup muhasebe sistemi ile entegredir.

Stok Sistemi

Malların giriş ve çıkış depolarının, ara transferlerinin ve sipariş seviyelerinin kontrolünü sağlar. Stok yönetiminin kontrol ve analizlerle planlama taslağını hazırlar. Sistem barkod uygulamalarını desteklemektedir.

Sabit Kıymet Sistemi

Demirbaşların izlenmesi, kontrolü, yeniden değerleme ve amortisman ayırma işlemlerinin yapıldığı muhasebe sistemiyle entegre bir yazılımdır.

Adres Sistemi

Kurumun, potansiyel ve mevcut müşterilerini kurumsal yapısıyla birlikte bir bütün olarak içine alan ve güçlü yapıya ulaştıran bir yazılımdır.

Yönetim Ticari Bilgi Sistemi

Kurum içi ve dışı süreçlerin optimize edilmesi, kısıtlı kaynakların maksimum verimlilikte kullanılması, kurumun ileri düzeyde ölçeklenebilir olabilmesi için gerekli tüm verileri, karar – destek merkezlerine ulaştırır.